Kalite Politikamız

İnsana, insanla hizmet eden diğer bir deyişle sermayesi de, kaynağı da, hedefi de insan olan bir grup firmasıyız. Grubumuzdaki firmalarımızın kendi konularında ehemmiyet gerektiren ve müşteri koşullarını da içinde barındıran en önemli husus insana olan yatırımdır.

Personellerimizin çalışma koşullarını, özlük haklarını ve aidiyet duygusunu geliştirmek direkt hizmet kalitemize etki eden ana unsurumuzdur. Kaliteli hizmeti sağlamanın kaliteli insan ve kendini değerli hisseden bireylerin güçlerini birleştirmesi ile etkin olduğu inancında olan grubumuz misyon, vizyon ve hedeflerini de bu anlayışla esaslandırmıştır.

Türk büyüklerimizden Şeyh Edebali’nin deyimi ile “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın.” hizmet sloganlarımızdan en çok önem verdiğimiz değerlerimizden biridir.