Fiziki Güvenlik

Endüstri ve sanayi tesisleri, işletmelerin talepleri doğrultusunda çalışmalar yaparak içeriden ve dışarıdan tedbirler alıp, uygulanması yapılır.

Bu çerçevede; verilen hizmet çeşitleri:

• Giriş çıkış kontrolleri,

• Çalışan personelin kontrolü,

• Çevre güvenliği,

• Yangın ve kazalarda ilk tedbirler,

• Firmalardan gelecek özel istekler

İnşaat güvenliği ve şantiye güvenliği konusunda uzman şirketimiz, inşaat sektörünün faaliyette bulunduğu köprü, yol, baraj, liman, petrol tesisi, toplu konut, alışveriş merkezi, fabrika, hastane, okul gibi tesis ve sanayi kuruluşlarının şantiye güvenlik hizmetini başarıyla karşılayan bir firmadır.

ARF Özel Güvenlik şirketi, gerek kamu inşaat sektörü ve gerekse özel inşaat sektöründe yer aldığı güvenlik faaliyetlerinde yapının etüt ve proje aşamasından sonra inşaat safhasına geçilmesini takiben gerekli fizibilite durumu ve risk analizlerini tespit etmekte ve gerekli özel güvenlik stratejilerini oluşturmayı ilke edinmiştir.

Serbest Depo ve Antrepoları, işletmelerin talepleri doğrultusunda çalışmalar yaparak içeriden ve dışarıdan tedbirler alıp, uygulanması yapılır.

Bu çerçevede; verilen hizmet çeşitleri:

• Giriş çıkış kontrolleri,

• Çalışan personelin kontrolü,

• Çevre güvenliği,

• Yangın ve kazalarda ilk tedbirler,

• Firmalardan gelecek özel istekler

Plaza ve AVM yönetimlerinin talepleri doğrultusunda, güvenli ve huzurlu bir yaşam alanı oluşturmak için gerekli planlama ile elektronik ve fiziki güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlanır.

Uygulama yapılan mesken’ in aynı zamanda vizyonuna katkı sağlar ve seçkin bir yaşam alanı haline gelmesine yardımcı oluruz.

ARF ÖZEL GÜVENLİK, AVM güvenliği konusunda uzman bir güvenlik şirketi olup; Alışveriş merkezi, mağaza gibi tesislerde işletmenin talepleri doğrultusunda işletmeyi, çalışanlarını, müşteri ve ziyaretçilerini her türlü tehdide karşı korumak üzere gerekli önleyici tedbirler alıp, geniş kapsamlı bir güvenlik ağı oluşturarak hizmet vermekteyiz.

Profesyonel AVM Güvenliği Şu Başlıklarla sağlanır;

 • Alışveriş merkezi giriş güvenliği
 • Otopark güvenliği
 • Katların güvenliği
 • Mağaza güvenliği
 • Müşteri ve personel güvenliği

Hasta ve yakınlarının huzurunu sağlamak için: Giriş çıkış noktalarının kontrolü, hastane iç bölümlerinde düzenini bozacak şüpheli şahısları tespit etmek, sabotajlara karşı önlemler sağlamak, toplu eylemler karşısında tedbir almak için eğitimli ve tecrübeli kadrosu ile ARF Özel Güvenlik Hizmetleri daima göreve hazırdır.

• Giriş – Çıkışların Kontrolünü yapmak

• Ziyaretçi denetimlerini ve kaydını yapmak

• Giriş – Çıkışlarda mevcut arama detektörleri ile arama yapmak

• Gözetim ve denetim uygulamaları yapmak

• Hastane içinde etkin devriye hizmetleri sağlamak

• Hastahane fiziki güvenliğini sağlamak

• Servis aracı, tedarikçi firma araçları ve ziyaretçi araç yönlendirmelerini sağlamak

• Hasta yakınları ve ziyaretçilerin herhangi bir olaya mahal vermemeleri için tedbir almak

• Eylem sabotaj ve olası saldırılara caydırıcılık sağlamak

• Yangın, deprem ve olası doğal afetlerde gerekli önlemi almak

 

Günümüz teknolojisinin sunduğu imkanlar üretken! insanların ellerinde şekillenerek bankalara yönelik bilişim suçları gerçekleştirmek için kullanılabilmektedir.

Artık bankada parası bulunan herkes (mudi), gerekli tedbirler alınmadığı takdirde, “mağdur” olabilecektir.

Ancak varlıklarının, emanet ettikleri bankalardan çeşitli yollarla çalınması, mudilerin bankalarına duydukları güveni zedelemekte ve bankalar müşteri kaybedebilmektedir.

Bir de bunun yanına yargı kararları eklenip zarara uğrayan müşterinin zararının banka tarafından karşılanmasına hükmedilmesi durumunda bankalar maddi zararlara maruz kalabilmektedir.

Hem güven kaybı hem de maddi kayıplar, bankaları, kayıplara karşı tedbirler almak zorunda bırakmaktadır.

Hedef, bilişim suçlarına karşı tedbirler almak suretiyle en az kayıp yaşamak.

Ancak bankalar sadece bilişim suçlarına maruz kalmamakta; sosyo-kültürel ve ekonomik koşulların bir sonucu olarak silahlı soygun girişimlerinin de hedefi olabilmektedir. Bilişim suçlarına karşı eğitimli çalışanlarıyla çeşitli tedbirler almakta olan bankalar, şube çalışanlarının tümünün katılımı ve farkındalığı yoluyla da silahlı soygun girişimlerine karşı tedbirler alabilmelidir.

Bankalara yönelik silahlı soygun girişimlerinin önlenmesinde, önlenememişse en az zararla sona erdirilmesinin sağlanmasında etkin rol oynayan aktörlerden biri, özel güvenlik görevlileridir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, bankalarda görev yapan özel güvenlik görevlilerinin varlık nedeni, sadece silahlı soygun girişimlerini önlemek değildir. Bankalarda görev yapan özel güvenlik görevlileri;

 • bir müşteri temsilcisi gibi davranarak müşterilere yardımcı olabildikleri ve müşterileri etkilice yönlendirebildikleri,
 • müşterilere ve banka çalışanlarına, kendilerinin can ve mal güvenliklerini emanete aldıkları ve kendilerine güvenebilecekleri mesajını verebildikleri,ölçüde de varlık nedenlerine uygun davranışlar sergilemiş olacaklardır.

Her Açıdan Güvenlik

İletişim becerilerini etkili şekilde kullanarak müşterilerde ve banka çalışanlarında memnuniyet yaratması gereken güvenlik görevlileri, banka çalışanlarının masalarının üzerinde bulunan şahsi eşyalarının veya bankaya ait her türden eşyanın, şube içerisinde bankacılık faaliyetleri gereğince bulunmayan şahıslar tarafından çalınabileceğini düşünerek gerekli tedbirleri alabilmelidir.
Bu türden suçları gerçekleştirecek şahısların amaçlarına ulaşmalarını önleyecek en önemli tedbir belki de, şube içerisinde bulunan herkesi –rahatsız etmeden- izlemek ve davranış analizi yapmaktır.
Profil çıkarma yöntemiyle elde edilen bilgilerin davranış analizi verileri ile birleştirilmesi sonucunda varılan karar uygun müdahaleyi gerekli kılan bir karar olabilir.
Bu noktada profesyonellik önem kazanmaktadır; istenmedik durumu sessiz-sedasız şekilde ortadan kaldırabilmek gereklidir.

Bir bankanın en önemli varlıkları, çalışanları ve müşterileridir.

Silahlı soygun girişimlerine karşı banka güvenliğinin temel hedefi; kişilerin soygun için uygun fırsatı bulma olasılıklarını azaltmak ve böylelikle kişileri caydırmaktır. Güvenlik görevlisinin duruşu, bakışları, yürüyüşü, kılık-kıyafetindeki tertip-düzen, teçhizatı, kameraların gözetleme alanlarına dönüklüğü vb. caydırıcılık için son derece önemlidir. Ancak saldırı gerçekleştirilmesinin her şeye rağmen engellenememesi halinde, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin tespiti ve kolluk kuvvetlerince yakalanmasını sağlayacak verilerin elde edilmesi önem kazanmaktadır.

Kameralar kullanmak, alarm sistemleri oluşturmak ve güvenlik görevlisi bulundurmak suretiyle alınan her türlü tedbire rağmen, şubelere yönelik soygun girişimleri gerçekleşebilir. Banka güvenlik görevlisinin bu anlarda unutmaması gereken en temel husus; paranın çalındığı bir eylemin, herhangi bir kişinin yaralanmasıyla veya ölümüyle sonuçlanabilecek bir eylemden daha tercih edilir olduğudur. Profesyonelliğin tüm gerekleri kullanılmış olmasına rağmen önlenememiş olan bir soygun girişiminde yaralanma ya da ölüm gerçekleşmemesi önemli bir tesellidir. Yaşanan banka soygunları sonrasında, soygunu gerçekleştiren şahıslar, soygunlar öncesinde alınmış olan birtakım tedbirler ve kolluk kuvvetlerinin başarılı çalışmaları sonucunda çok kısa sürede ele geçirilmişlerdir. Soygunlar, sadece bir soygun girişimi olarak kalmış; çalınan paranın tamamı veya önemli bir kısmı tekrar ele geçirilmiştir. Hal böyle iken özel güvenlik görevlisinin kahramanlık yapmak adına şube içindeki şahısların can güvenliklerini tehlikeye sokacak davranışlardan kaçınması gereklidir.

Alınan her türlü tedbire rağmen gerçekleşen bir silahlı/silahsız soygun girişimi anında banka güvenlik görevlisi;

 • Bağırmamalı, soyguncu(yla)larla tartışmamalıdır.
 • Soyguncuyu tahrik edecek yorumlar yapmamalıdır.
 • Mümkünse alarmı çaldırmalıdır.
 • Mecbur kalmadıkça bulunduğu yerden ayrılmamalı, sürekli olarak bulunduğu yerden uzakta ise dönmeye çalışmamalıdır.
 • Sadece söylenenleri (ne az ne çok) yapmalıdır.
 • Soyguncunun şubede kalış süresini uzatmak için yavaş hareketlerde bulunmalıdır, ancak soyguncuyu tedirgin edecek ve kendisine tuzak kurulduğunu düşünmesine neden olabilecek davranışlardan da kaçınmalıdır.
 • Ani hareketlerde bulunmamalı, ani/tedirgin edici bir harekette bulunması gerektiğinde soyguncuyu önceden uyarmalıdır.
 • İnsanları tehlikeye atacak gereksiz kahramanlıklar yapmamalıdır.
 • Saldırının analizini yaparak ulaşabileceği boyutları tahmin etmeye çalışmalı ve stratejiler belirlemeye çalışmalıdır.
 • Ellerini görünür yerlerde tutmalıdır.
 • Görmese bile soyguncunun silahlı olduğunu ya da silahının gerçek olduğunu varsaymalıdır.
 • Kameralar her şeyi kaydediyor olsa bile, soyguncuların konuşmalarının cihazlara kaydedilemediğini bilmeli; soyguncuların şivelerini, belli kelimeleri kullanma biçimlerini vb. hafızasına kaydetmelidir.
 • Saldırganlar ile kaçış yolu arasında bulunup engel teşkil etmemelidir.
 • Soyguncu silahı ile kontrolsüz ateş etmeye başlamadan silahını kullanmamalıdır.

Kendinize ve ailenize ait yaşadığınız en özel yerde huzur içinde yaşamak, giren, çıkanın kontrolünün yapıldığı, tatile, gezmeye gittiğinizde eşyalarınızın daha güvende olduğunu bilmek, çocuğunuz bahçede oynarken güvende olduğunu hissetmek, dünyanın en güzel duygularındandır.

ARF Özel Güvenlik bunun için var.

ARF Güvenlik olarak müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu yakın koruma hizmetini profesyonel bir şekilde vermekteyiz. Yakın koruma konusunda uzman personelimiz, acil durumlarda dahi risk analizi yapabilme, ani ve doğru karar vererek müdahalede bulunma yetisine sahiptir. Yakın koruma görevlilerimiz, görev esnasında güvenlik planlama, olası kriz ve güvenlik sorunlarının yönetimi ve önlenmesini sağlayarak korunan kişiye güvenli bir ortam sağlama kabiliyetine sahiptirler.

Yakın koruma görevini yerine getirecek personelimiz “yakın koruma sertifikasına” sahip kişilerden özenle seçilmektedirler.

Yakın koruma personellerimiz;

 • Silahlı koruma,
 • Silahsız koruma,
 • Yakın koruma,
 • Defansif silah kullanma,
 • İstihbarat,
 • İletişim,
 • Hızlı sürüş,

tekniklerine hakimdirler.

VIP Yakın koruma kosununda başlıca aşağıdaki alanlarda hizmet vermekteyiz;

 • Araçlı koruma,
 • Aile fertlerini koruma,
 • İş adamı koruma,
 • Avukat koruma,
 • Sanatçı koruma,
 • Ünlü kişi koruma

Kısa süreli organizasyonunuzda, konser, parti, seminer gibi etkinliklerde tecrübeli elemanlarımızla hizmetinizdeyiz.
Güvenlik risk değerlendirmesi, koruma ve gözetim, devriye, arama, yönlendirme, yakın koruma, VIP koruma, silahlı koruma, düşük profil koruma faaliyetleri ile organizasyonlarınıza destek veriyoruz.

Organizasyonların ihtiyacına göre aşağıdaki ekipman ve teçhizatlarını kullanılmasıyla fiziki güvenlik hizmetlerini tamamlayıcı tedbirler alıyoruz.

 • El Tipi Metal Detektör
 • Kapı Metal Detektörü,
 • X-Ray Kontrol Cihazı,
 • Yönlendirme/Engelleme Bariyerleri,
 • Yönlendirme Bantları
 • Eskort Araçları
 • Telsiz

Doğru nitelikte personel ve doğru teçhizatın kullanılması, görev bölgesinin potansiyel riskler yönünden analiz edilmesi, katılımcılar ve bölge halkının profilinin incelenmesi organizasyonun hiçbir güvenlik ihlali olmadan tamamlanabilmesi için dikkate alınması için gerekli tedbirleri alır.

Kısa süreli organizasyonunuzda, konser, parti, seminer gibi etkinliklerde tecrübeli elemanlarımızla hizmetinizdeyiz.
Güvenlik risk değerlendirmesi, koruma ve gözetim, devriye, arama, yönlendirme, yakın koruma, VIP koruma, silahlı koruma, düşük profil koruma faaliyetleri ile organizasyonlarınıza destek veriyoruz.

Organizasyonların ihtiyacına göre aşağıdaki ekipman ve teçhizatlarını kullanılmasıyla fiziki güvenlik hizmetlerini tamamlayıcı tedbirler alıyoruz.

Otel ve Turistik tesisi güvenliği, tecrübeli yönetim ve profesyonel ekiplerle çalışılması gereken bir alandır. Ülkemize gelen turistlerin, güvenliği sağlam tesislerde tatillerini yapması hem ülkemizin tanıtımı açısından üstelik ülkemiz milli gelirine olan katkılarıyla birincil öncelikli korunması gereken yerlerdir. Dünyada çeşitli turizm faaliyetleri açısından en uygun mekanlara sahip olan ülkemiz, jeopolitik açıdan da en kritik yerdedir.

Ülkemizin birliğinden ve kalkınmasından hoşnut olmayan çeşitli terör örgütlerinin de en açık hedefleri yabancı turistlerin en fazla geldiği yerlerdir.

ARF Özel Güvenlik olarak eğitimini en iyi şekilde almış profesyonel ekiplerimizle hem ülkemizin kalkınmasına yardımcı olmak ve otel ve turistik tesislerin güvenliğini sağlamak için 24 saat hiç durmadan çalışmaya devam etmekteyiz.