01Etiketleme/Paketleme

Hizmet Alanlarımız
• Lojistik depolar
• Fabrikalar
• Üretim tesisleri
• Oteller
• Miting, konser, gösteri alanları

02Tahmil / Tahliye

Hizmet Alanlarımız
• Lojistik depolar
• Fabrikalar
• Üretim tesisleri
• Oteller
• Miting, konser, gösteri alanları

03Çapak Temizleme

Hizmet Alanlarımız
• Lojistik depolar
• Fabrikalar
• Üretim tesisleri
• Oteller
• Miting, konser, gösteri alanları

04Montaj

Hizmet Alanlarımız
• Lojistik depolar
• Fabrikalar
• Üretim tesisleri
• Oteller
• Miting, konser, gösteri alanları