01Yasal Eğitimler

5188 sayılı yasa kapsamındaki eğitimler ile uluslararsı standartlar çerçevesinde özel güvenlik sektörünün gerektirdiği tüm eğitimler, uzman yöneticilerimiz ile verilmektedir. Mesleki tatmin duygularını geliştirmesi, özgüven kazandırması ve vizyonlarını genişletmesi eğitim sonrasında katılımcıların en önemli kazanımlardır.

02Kariyer

ARF Akademi, Her kademede yönetim sorumluluğunu üstlenen çalışanların, gerek kişisel gelişimlerini sağlamak ve gerekse de profesyonel birikimleri konusunda desteklenmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda, sektörde yönetici olarak çalışmayı hedefleyen dış kaynaklar için bir UYUM PRG. niteliği taşımaktadır.

03Planlı Eğitimler

Vardiya Amiri, Güvenlik Müdürü, Temizlik Personeli, Proje Müdürü, Tesis Yöneticisi gibi gibi pozisyonlarda çalışmakta olan personeli geliştirmek yada ileride bu pozisyonlarda istihdam edilmesi planlanan yetenekli çalışanları bu pozisyonlara yetiştirmek, amacıyla düzenlenen eğitim programıdır.